הגדה מאוירת בכריכה רכה ובקפסולציה, גודל A5 ולקריאה מלאה.