המחירים המופיעים באתר, הם לרכישה מעל 5 יחידות למוצר.